[اسم]

horsewoman

/hɔrsˈwʊmən/
قابل شمارش

1 سوارکار زن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان