[قید]

however

/hɑʊˈev.ər/
غیرقابل مقایسه

1 به هر حال با وجود این، اگر چه، هر چند

معادل ها در دیکشنری فارسی: هر طور هرچند منتها لیکن
مترادف و متضاد anyway but nevertheless still though yet
  • 1.There may, however, be other reasons that we don't know about.
    1. ممکن است، به هر حال، دلایل دیگری وجود داشته باشد که ما درباره‌شان نمی‌دانیم.
  • 2.This is one possible solution to the problem. However, there are others.
    2. یک راه حل ممکن برای مسئله وجود دارد. با این وجود، راه حل‌های دیگر هم هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان