[اسم]

Hubble

/ˈhɒb.əl/
غیرقابل شمارش

1 تلسکوپ فضایی هابل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان