[عدد]

hundred

/ˈhʌn.drəd/

1 صد عدد 100

معادل ها در دیکشنری فارسی: صد
  • 1.That dress costs hundreds of dollars.
    1. آن پیراهن صدها دلار قیمت دارد.
  • 2.We've driven one hundred miles in the last two hours.
    2. ما در دو ساعت گذشته یک صد مایل رانندگی کرده‌ایم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان