[عدد]

hundred

/ˈhʌn.drəd/

1 صد عدد 100

  • 1. That dress costs hundreds of dollars.
    1 . آن پیراهن صدها دلار قیمت دارد.
  • 2. We've driven one hundred miles in the last two hours.
    2 . ما در دو ساعت گذشته یک صد مایل رانندگی کرده‌ایم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان