[اسم]

i.e.

/aɪ.i./
غیرقابل شمارش

1 به عبارت دیگر یعنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: یعنی
مترادف و متضاد in other words that is
  • 1.the basic necessities of life, i.e. food, water, and somewhere to live
    1. نیازهای اولیه زندگی، به عبارت دیگر، خوراک، آب و محلی برای زندگی [مسکن]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان