[اسم]

illustrator

/ˈɪləstreɪtər/
قابل شمارش

1 تصویرگر طراح تصاویر کتاب

معادل ها در دیکشنری فارسی: تصویرگر مصور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان