[اسم]

jaime

/dʒˈeɪm/
غیرقابل شمارش

1 هایمی (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان