[صفت]

jammed

/ʤæmd/
غیرقابل مقایسه

1 مسدود شده

  • 1. A jammed street
    1 . یک خیابان مسدود شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان