[اسم]

January

/ˈdʒænjʊeri/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ژانویه ماه ژانویه

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژانویه
 • 1.Her father died in January.
  1. پدر او در ژانویه فوت کرد.
 • 2.We go skiing in Germany every January.
  2. ما هر ژانویه در آلمان به اسکی می‌رویم.
next/last January
ژانویه بعد/گذشته
 • 1. I took a course in London last January.
  1. من ژانویه (سال) قبل یک دوره آموزشی در لندن داشتم.
 • 2. I'm taking a course in London next January.
  2. من ژانویه (سال) بعد یک دوره آموزشی در لندن دارم.
(on) January ...th
(در) ...م ژانویه
 • His birthday is January 25th.
  تولد او بیست و پنجم ژانویه است.
the ...th of January
...م ژانویه
 • The meeting was held on the fourth of January.
  آن جلسه، چهارم ژانویه برگزار شد.
توضیحاتی در رابطه با January یا ماه ژانویه
January یا ماه ژانویه نخستین ماه سال میلادی است و یکی از هفت ماه سال میلادی است که 31 روز دارد. ژانویه از 11 دی تا 11 بهمن به طول می‌انجامد. در بیشتر نقاط جهان نخستین روز این ماه با نام «روز سال نو» شناخته شده است. واژه January اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان