[اسم]

Jim

/ʤɪm/
غیرقابل شمارش

1 جیم (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان