[اسم]

Jones

/dʒˈoʊnz/
غیرقابل شمارش

1 جونز (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان