[اسم]

June

/dʒuːn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ژوئن ماه ژوئن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژوئن
 • 1.I went to visit my father in June.
  1. من در (ماه) ژوئن برای ملاقات پدرم رفتم.
next/last June
ژوئن بعد/گذشته
 • 1. I took a course in London last June.
  1. من ژوئن (سال) قبل یک دوره آموزشی در لندن داشتم.
 • 2. I'm taking a course in London next June.
  2. من ژوئن (سال) بعد یک دوره آموزشی در لندن دارم.
June...th
...ام ژوئن
 • Her birthday is June 24th.
  تولد او در 24ام ژوئن است.
the ...th of June
...ام ژوئن
 • He arrived on the fifth of June.
  او پنجم ژوئن رسید.
توضیحاتی در رابطه با June یا ماه ژوئن
June یا ماه ژوئن ششمین ماه سال میلادی است. ژوئن یکی از چهار ماه 30 روزه سال است. ریشه رومی این واژه یونو (juno) است که یکی از خدایان رومی و همسر ژوپیتر است. ماه ژوئن از 11 خرداد آغاز شده و تا 9 تیر ادامه دارد. واژه June اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان