[صفت]

labor-saving

/ˈleɪbər seɪvɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more labor-saving] [حالت عالی: most labor-saving]

1 کاهنده کار

  • 1.modern labour-saving devices such as washing machines and dishwashers
    1. دستگاه‌های کاهنده کار مدرن مانند ماشین لباسشویی و ظرفشویی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان