[صفت]

lengthy

/ˈlɛŋθi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: lengthier] [حالت عالی: lengthiest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طولانی (زمان)

a laborious and lengthy process
یک فرآیند دشوار و طولانی
a lengthy meeting
یک جلسه طولانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان