[اسم]

lifelong fan

/ˈlaɪˈflɔŋ fæn/
قابل شمارش

1 هوادار همیشگی هوادار دیرین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان