[اسم]

lot

/lɑt/
قابل شمارش

1 کالا جنس، مجموعه، اقلام

 • 1.Lot 46: six chairs
  1. کالای شماره 46: شش صندلی
توضیحاتی در رابطه با اسم lot به معنای کالا و جنس
اسم lot در این مفهوم اشاره دارد به یک یا چندین قلم جنس که در یک مصادره برای فروش گذاشته می‌شود. مثال:
"Lot 46: six chairs" (کالای شماره 46: شش صندلی)

2 بسیار خیلی، زیاد

 • 1.lots of people
  1. بسیاری از افراد [خیلی از مردم]
 • 2.to spend a lot of money
  2. خیلی پول خرج کردن

3 قطعه زمین

 • 1.We’re going to build a house on this lot.
  1. قصد داریم روی این قطعه زمین، خانه‌ای بسازیم.

4 قرعه

معادل ها در دیکشنری فارسی: قرعه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان