[اسم]

mac

/mæk/
قابل شمارش

1 بارانی (نوعی کت بلند و ضدآب)

مترادف و متضاد mackintosh
  • 1. He was standing in the pouring rain with his mac on.
    1 . او بارانی به تن زیر بارش شدید باران ایستاده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان