[صفت]

malevolent

/məˈlevələnt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more malevolent] [حالت عالی: most malevolent]

1 بدخواه نحس، بدخواهانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: پست‌‌فطرت خبیث
مترادف و متضاد malicious wicked
  • 1.his dark malevolent eyes
    1. چشمان تیره و نحس او
  • 2.malevolent thoughts
    2. افکار بدخواهانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان