[اسم]

midwife

/ˈmɪdwaɪf/
قابل شمارش
[جمع: midwives]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ماما قابله

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماما
  • 1.a trained and certified midwife
    1. یک مامای آموزش دیده با مدرک معتبر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان