[قید]

monthly

/ˈmʌnθ.li/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ماهانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماهیانه ماهانه ماهانه
  • 1.She gets paid monthly.
    1. او ماهانه حقوق می‌گیرد.
[صفت]

monthly

/ˈmʌnθ.li/
غیرقابل مقایسه

2 ماهانه

monthly payments
پرداخت‌های [اقساط] ماهانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان