[تخصیص گر]

my

/maɪ/

1 [صفت ملکی اول شخص مفرد] مال من، -َم، -ام

 • 1. Give me my jacket.
  1 . کت من [کتم] را به من بده.
 • 2. My feet are cold.
  2 . پاهای من [پاهایم] سر هستند.
 • 3. My goodness! Look at the time!
  3 . خدای من! ساعت را ببین!
 • 4. My name is Rezz.
  4 . نام من [نامم] "رض" است.
 • 5. My parents are really understanding.
  5 . والدین من [والدینم] واقعاً با درک هستند.
 • 6. My wife is not here.
  6 . همسر من [همسرم] اینجا نیست.
 • 7. Where's my passport?
  7 . گذرنامه من [گذرنامه‌ام] کجاست؟
کاربرد واژه my
واژه my از لحاظ دستوری یک صفت ملکی و از لحاظ صرفی اول شخص مفرد است. از این صفت برای بیان مالکیت استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان