[اسم]

new money

/nˈuː mˈʌni/
قابل شمارش

1 فرد نوکیسه فرد تازه به دوران رسیده

معادل ها در دیکشنری فارسی: نوکیسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان