[اسم]

nightlife

/ˈnɑɪt.lɑɪf/
قابل شمارش

1 تفریحات شبانه

  • 1.What's the nightlife like around here?
    1 . در این اطراف زندگی تفریحات شبانه چطور است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان