[اسم]

October

/ɑkˈtoʊ.bər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اکتبر ماه اکتبر

معادل ها در دیکشنری فارسی: اکتبر
 • 1.Sara's birthday is some time in October.
  1. تولد "سارا" زمانی در ماه اکتبر است.
next/last October
اکتبر بعد/گذشته
 • 1. I took a course in London last October.
  1. من اکتبر (سال) قبل یک دوره آموزشی در لندن داشتم.
 • 2. I'm taking a course in London next October.
  2. من اکتبر (سال) بعد یک دوره آموزشی در لندن دارم.
on October ...th
در ...ام اکتبر
 • The meeting will be on October 6th.
  جلسه در ششم اکتبر برگزار خواهد شد.
the ...th of October
...ام اکتبر
 • 1. the 22nd of October
  1. بیست و دوم اکتبر
 • 2. The meeting was held on the fourth of October.
  2. جلسه در چهارم اکتبر برگزار شد.
 • 3. We're leaving for Italy on October ninth.
  3. ما در روز نهم اکتبر به ایتالیا می‌رویم.
توضیحاتی در رابطه با October یا ماه اکتبر
October یا ماه اکتبر دهمین ماه سال میلادی و یکی از هفت ماه 31 روزه است. واژه October اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد. این ماه از 9 مهر آغاز شده و تا 10 آبان ادامه دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان