[عبارت]

one's mind goes blank

/wʌnz maɪnd goʊz blæŋk/

1 (ناگهان) چیزی به ذهن آدم نرسیدن (ناگهان) همه‌چیز را فراموش کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان