[اسم]

pond

/pɑnd/
قابل شمارش

1 آبگیر برکه

معادل ها در دیکشنری فارسی: آبگیر برکه تالاب استخر
  • 1.a duck pond
    1. آبگیر اردک
  • 2.a fish pond
    2. برکه ماهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان