[اسم]

pope

/poʊp/
قابل شمارش

1 پاپ (رهبر کلیسای کاتولیک)

  • 1. Pope Francis
    1 . پاپ فرانسیس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان