[صفت]

protracted

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طولانی متمادی

معادل ها در دیکشنری فارسی: متمادی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان