[اسم]

Saturday

/ˈsætərdeɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شنبه

معادل ها در دیکشنری فارسی: شنبه
on Saturday
(در) روز شنبه
 • 1. Most of our swim meets are held on Saturdays.
  1. بیشتر جلسات شنای ما شنبه‌ها برگزار می‌شوند.
 • 2. The restaurant is always closed on Saturday.
  2. رستوران همیشه روزهای شنبه بسته است.
last/next Saturday
شنبه گذشته/آینده
 • 1. Are you busy next Saturday?
  1. آیا شنبه آینده سرت شلوغ است؟
 • 2. She started work last Saturday.
  2. او شنبه گذشته کارش را شروع کرد.
Saturday morning/afternoon/night
شنبه صبح/ظهر/شب
توضیحاتی در رابطه با واژه Saturday
Saturday یا شنبه ششمین روز در تقویم میلادی است. واژه Saturday اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود. این روز در کشورهای آمریکایی و اروپایی جزء تعطیلات آخر هفته محسوب می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان