[اسم]

seafood

/ˈsiː.fuːd/
غیرقابل شمارش

1 غذای دریایی

  • 1. In Japan, seafood is very important.
    1 . در ژاپن غذای دریایی خیلی مهم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان