[اسم]

semibreve

/ˈsemibriːv/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نت گرد نت کامل

مترادف و متضاد whole note
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان