[اسم]

September

/sepˈtembər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سپتامبر ماه سپتامبر

معادل ها در دیکشنری فارسی: سپتامبر
 • 1.My mother's birthday is in September.
  1. تولد مادرم در (ماه) سپتامبر است.
next/last September
سپتامبر بعد/گذشته
 • 1. I took a course in London last September.
  1. من سپتامبر (سال) قبل یک دوره آموزشی در لندن داشتم.
 • 2. I'm taking a course in London next September.
  2. من سپتامبر (سال) بعد یک دوره آموزشی در لندن دارم.
on September...th
در ...ام سپتامبر
 • The meeting will be on September 6th.
  جلسه در ششم سپتامبر برگزار خواهد شد.
the ...th of September
...ام سپتامبر
 • 1. The meeting was held on the fourth of September.
  1. جلسه در چهارم سپتامبر برگزار شد.
 • 2. We're leaving for France on September ninth.
  2. ما نهم سپتامبر به فرانسه می‌رویم.
توضیحاتی در رابطه با September یا ماه سپتامبر
September یا ماه سپتامبر نهمین ماه سال میلادی و یکی از 4 ماه 30 روزه است. واژه September اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد. این ماه از 10 شهریور آغاز شده و تا 8 مهر ادامه دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان