[اسم]

Shakespeare

/ʃˈeɪkspɪɹ/
غیرقابل شمارش

1 شکسپیر [شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان