[اسم]

showing

/ˈʃoʊɪŋ/
قابل شمارش

1 سانس نمایش

معادل ها در دیکشنری فارسی: سئانس
  • 1.There are three showings a day.
    1. روزانه سه سانس (نمایش فیلم) داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان