[اسم]

signature

/ˈsɪg.nə.tʃər/
قابل شمارش

1 امضا

معادل ها در دیکشنری فارسی: امضا
مترادف و متضاد autograph
  • 1.I change my signature every month.
    1. هر ماه امضایم را تغییر می دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان