[اسم]

Stacy

/stˈeɪsi/
غیرقابل شمارش

1 استیسی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان