[اسم]

style

/staɪl/
قابل شمارش

1 سبک شیوه، مد

معادل ها در دیکشنری فارسی: استیل اسلوب سبک نسق سیاق شیوه
مترادف و متضاد manner method technique
 • 1.That style that was popular in the 1950s.
  1. آن سبک در دهه 50 میلادی محبوب بود.
style of something
سبک چیزی
 • 1. different styles of handwriting
  1. سبک‌های [مدل‌های] مختلف دستخط
 • 2. I love your style of driving.
  2. سبک رانندگی‌ات را دوست دارم.
in style
مد
 • A classic black dress is always in style.
  یک لباس مشکی کلاسیک همیشه مد است.
in the style of somebody/something
به سبک کسی/چیزی
 • a play in the style of classical Greek tragedy
  یک نمایش به سبک تراژدی کلاسیک یونانی

2 ظرافت زیبایی، وقار

معادل ها در دیکشنری فارسی: آراستگی
have/get style
شیک بودن
 • She's got style.
  او شیک است.

3 سلیقه

مترادف و متضاد flair stylishness taste
to do something with style
کاری را با سلیقه انجام دادن
 • She does everything with style and elegance.
  او همه کارها را با سلیقه و ظرافت انجام می‌دهد.
to be more somebody’s style
بیشتر سلیقه کسی بودن
 • I don’t think the parachuting weekend is for me – the art class is more my style.
  فکر نمی‌کنم با چتر نجات پریدن در آخر هفته مناسب من باشد؛ کلاس هنر بیشتر سلیقه من است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان