[اسم]

sunglasses

/ˈsʌnˌglæs.ɪz/
قابل شمارش

1 عینک آفتابی

مترادف و متضاد shades
  • 1. Make sure you wear sunglasses outside.
    1 . حتما، هنگامی که بیرون هستی، عینک آفتابی بزن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان