[اسم]

teatime

/ˈtiːtaɪm/
غیرقابل شمارش

1 زمان عصرانه

  • 1. By teatime on Friday he had not received a response.
    1 . تا زمان عصرانه در روز جمعه او پاسخی دریافت نکرده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان