[اسم]

toilet roll

/ˈtɔɪ.lət ˌroʊl/
قابل شمارش

1 (رول) دستمال توالت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان