[اسم]

traffic

/ˈtræf.ɪk/
غیرقابل شمارش

1 ترافیک آمد و شد، عبور و مرور

مترادف و متضاد congestion traffic jam
 • 1. The traffic is heavy in both directions.
  1 . ترافیک در هر دو مسیر سنگین است.
 • 2. We got stuck in traffic for several hours.
  2 . چند ساعتی می شود که در ترافیک گیر کرده ایم.
[فعل]

to traffic

/ˈtræf.ɪk/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: trafficked] [گذشته: trafficked] [گذشته کامل: trafficked]

2 خرید و فروش کردن

 • 1. Smugglers were trafficking arms across the border to the rebels.
  1 . قاچاقچی ها داشتند در مرز ها با شورشی ها سلاح خرید و فروش می کردند.
 • 2. to traffic in drugs
  2 . خرید و فروش مواد مخدر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان