[صفت]

unimportant

/ˌʌn.ɪmˈpɔːrt.ənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more unimportant] [حالت عالی: most unimportant]

1 بی اهمیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: بی‌اهمیت کم‌ارزش
مترادف و متضاد insignificant trivial important
  • 1.let's ignore the unimportant issues.
    1. بیایید مسائل بی اهمیت را نادیده گیریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان