[صفت]

unilateral

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 یک‌جانبه یک‌طرفه

معادل ها در دیکشنری فارسی: یک‌جانبه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان