[صفت]

uniformed

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لباس فرم پوشیده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان