[اسم]

unification

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اتحاد متحدسازی، یکسان‌سازی (رایانه)، ادغام

معادل ها در دیکشنری فارسی: وحدت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان