[صفت]

unidentified

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ناشناس ناشناخته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان