[اسم]

unicorn

/ˈjuːnɪkɔːrn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اسب تک‌شاخ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان