[اسم]

unicycle

/jˈuːnɪsˌaɪkəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 یک‌چرخه تک‌چرخ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان