[صفت]

ناشناس

( ن-ا-ش-ن-ا-س )
1 incognito unidentified , anonymous


anonymous /əˈnɑnəməs/ /əˈnɒnɪməs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان