[صفت]

incognito

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ناشناس ناشناخته، مجهول‌الهویت

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناشناس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان